Giải pháp
 • Thành Phố Thông Minh

  Thành phố Thông minh là một khu vực đô thị liên kết sử dụng các công nghệ kỹ thuật số khác nhau để mang đến đời sống hiệu quả hơn, thân thiện hơn với môi trường và hòa nhập hơn với xã hội.

  6 yếu tố tạo thành một Thành Phố Thông Minh:

  1. HẠ TẦNG KINH TẾ XÃ HỘI THÔNG MINH
  2. HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ THÔNG MINH
  3. HẠ TẦNG THÔNG TIN ĐÔ THỊ THÔNG MINH
  4. XÂY DỰNG THÔNG MINH
  5. CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN THÔNG MINH
  6. VẬN HÀNH THÔNG MINH


 • Xây dựng một Đô thị thông minh

  VISCO - Đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế & xây dựng Thành phố thông minh

  Xây dựng thành phố thông minh đã và đang trở thành xu thế tất yếu của các đô thị trên thế giới. Tại VISCO, chúng tôi hoạch định rõ tiến độ về quy trình và phạm vi công việc để xây dựng một Đô thị thông minh như sau:

  • Bước 1: Tư vấn công nghệ cho Đô thị thông minh.
  • Bước 2: Xác định cho nhà phát triển dự án những hạng mục cần phải có.
  • Bước 3: Máy bay không người lái chụp toàn bộ khu vực cần triển khai ngoài trời và VR / 360 quét cho tất cả các khu vực còn lại.
  • Bước 4: Chuyển đổi số tất cả các dữ liệu đầu vào “Bản Sao Số” (Digital Twin).
  • Bước 5: Thiết kế IOCC với bản đồ 3D Twin của thị trấn, giúp nhập dữ liệu tài sản vào bản đồ sinh đôi kỹ thuật số. Với sự giao thoa của phần mềm Mindsphere nền tảng duy nhất, tăng cường cơ sở vật chất và quản lý an ninh, kiểm soát môi trường và tăng cường tính di động cho người dùng.
  • Bước 6: Đầu vào của cảm biến IoT tăng cường giám sát nhiều hơn các hạng mục thông minh khác.
  • Bước 7: Giúp nhà đầu tư nhận biết chi tiết tất cả các hệ thống con thông minh có thể giao tiếp với nền tảng Mindsphere.