Giải pháp
  • Truyền hình vệ tinh/ Truyền hình Kỹ thuật số

    Việc phân phối nội dung chương trình cho các thiết bị trong cơ sở của bạn có thể được thực hiện bằng mạng MATV hay hệ thống IPTV

    Với hệ thống này bạn có thể phân phối nội dung, thông tin theo yêu cầu cho tất cả các thiết bị trong cơ sở của mình. VISCO cung cấp hệ thống phân phối băng rộng hoặc bằng baseband phù hợp với nhu cầu của cơ sở bằng nhãn hàng WISI.

    Truyền hình bằng giao thức Internet hay hệ thống IPTV là một nền tảng phức tạp, giao thức này được dự đoán sẽ là cách mà người chúng ta sẽ nhận, xem thông tin và giải trí trong tương lai. Đội ngũ tại VISCO thiết kế hệ thống IPTV bằng nhãn hiệu NetUp họ đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong IPTV và OTT.

    Bất kể bạn đang tìm kiếm đầu nhận DVB đơn giản hay muốn xây dựng một hệ thống đa nguồn và cung cấp nội dung truyền hình hay video tới hành ngàn khách hàng. Bạn có thể tìm thấy điều đó tại VISCO.