Dự án tiêu biểu
 • Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất

  Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc Khu kinh tế Dung Quất, là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam xây dựng thuộc địa phận xã Bình Thuận và Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một trong những dự án kinh tế lớn, trọng điểm quốc gia của Việt Nam trong giai đoạn đầu thế kỷ 21

  VISCO thiết kế/ cung cấp/ lắp đặt/ bảo trì:

  • Giải pháp quản lý thông qua hệ thống quản lý ra vào bằng thẻ. Hệ thống cho phép nhà máy quản lý lên tới 50,000 công nhân hàng ngày ra vào nhà máy lọc dầu Dung Quất.
  • Ngoài ra, VISCO còn cung cấp và lắp đặt hệ thống tổng đài điện thoại kết nối 4 khu vực

  Hoàn thành năm 2006 và năm 2008