Dự án tiêu biểu
  • Trường quốc tế CitySmart

    CitySmart là hệ thống giáo dục với các chương trình đặc biệt và hiệu quả cao dành cho trẻ em. CitySmart thành lập từ năm 2004 với mục tiêu mang đến cho trẻ em Việt Nam nền giáo dục hiện đại, giúp các em phát triển toàn diện các tố chất cần thiết cho tương lai: tư duy độc lập, giao tiếp tự tin, thể hiện bản thân, tư duy sáng tạo, sử dụng Anh ngữ, làm giàu kiến thức, kỹ năng sống


    VISCO thiết kế/ cung cấp/ lắp đặt/ bảo trì:

    - Bảng tương tác phục vụ cho việc giảng dạy


    Hoàn thành năm 2011