Dự án tiêu biểu
  • Khách sạn Novotel Sài Gòn

    Khách sạn Novotel Sài Gòn là một khách sạn 4 sao, có 18 tầng, tổng diện tích 1,600m2, với 247 phòng nghỉ và 7 phòng họp với sức chứa 350 người

    Visco thiết kế/ cung cấp/ lắp đặt và bảo trì

    - Hệ thống quản lý ra vào

    Visco đã hoàn thành công trình này năm 2012