Dự án tiêu biểu
  • Dự án cho Công an Cần Thơ

    Cảnh sát quản lí đội xe qua GPS, giúp kiểm soát 200 xe cảnh sát hoạt động trên đường và 30 xe cảnh sát không hoạt động.

    Dự án hoàn thành vào năm 2011.