Dự án tiêu biểu
  • Hội trường tỉnh Cà Mau

    Hội trường thuộc tỉnh Cà Mau.

    VISCO thiết kế/ cung cấp/ lấp đặt/ bảo trì hệ thống phòng họp hội nghị.

    Hoàn công: năm 2013.