Dự án tiêu biểu
 • Hội trường Tp. Hồ Chí Minh

  Hội trường Tp. Hồ Chí Minh tọa lạc tại 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh

  VISCO thiết kế/ cung cấp/ lấp đặt/ bảo trì:

  ● Âm thanh công cộng

  ● Hệ thống cho phòng hội nghị

  Hoàn công: thàng 12, 2010