Dự án tiêu biểu
  • Trung tâm Myanmar

    Trung tâm thương mại của Hoàng Anh Gia Lai tại Myanmar có vị trí chiến lược tại trung tâm Yangon, Myanmar. Nó có 05 tòa nhà 28 tầng nằm trên khu đất 130,000 m2 bao gồm 1,134 căn hộ và 126,000 m2 cho văn phòng.

    VISCO thiết kế/ cung cấp/ lấp đặt và bảo trì hệ thống đỗ xe tự động trả tiền.

    VISCO hoàn thành dự án vào năm 2015.