Dự án tiêu biểu
  • Hầm Thủ Thiêm

    Hầm Thủ Thiêm là một đường hầm chạy dưới nước hoàn thành vào năm 2011. Nó chạy dưới lòng sông Sài Gòn ở Thành phố Hồ Chí Minh, dài 1,5 km, rộng 33m, cao 9m và có 6 làn xe

    VISCO thiết kế/ cung cấp/ lắp đặt và hiện tại là bảo trì 

    • Hệ thống liên lạc và truyển dẫn

    VISCO hoàn thành dự án vào năm 2010