Dự án tiêu biểu
  • Trung tâm thương mại Aeon

    Vị trì: Quận Tân Phú, Tp.HCM

    Visco thiệt kế, cung cấp, lắp đặt và bảo trì hệ thống CCTV, bãi đỗ xe và hệ thống đếm người

    Thời gian hoàn thành: năm 2014