Dự án tiêu biểu
  • Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

    Dự án khu nhà B của HOSE có tổng vốn đầu tư hơn 414 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng 1.479 m2.

    Dự án gồm 12 tầng và 2 tầng hầm, được xây dựng để kịp nghiệm thu và lắp đặt hệ thống công nghệ hiện đại trị giá trên 30 triệu USD phục vụ cho 2 Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký chứng khoán.