Giải pháp
 • Thành Phố Thông Minh

  Thành phố Thông minh là một khu vực đô thị liên kết sử dụng các công nghệ kỹ thuật số khác nhau để mang đến đời sống hiệu quả hơn, thân thiện hơn với môi trường và hòa nhập hơn với xã hội.

  6 yếu tố tạo thành một Thành Phố Thông Minh:

  1. HẠ TẦNG KINH TẾ XÃ HỘI THÔNG MINH
  2. HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ THÔNG MINH
  3. HẠ TẦNG THÔNG TIN ĐÔ THỊ THÔNG MINH
  4. XÂY DỰNG THÔNG MINH
  5. CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN THÔNG MINH
  6. VẬN HÀNH THÔNG MINH