Giải pháp
 • Đào Tạo Thực Tế Ảo (VR Training)

  ĐÀO TẠO THỰC TẾ ẢO (VR Training) là một phương pháp học tập trải nghiệm không chỉ cung cấp tình huống thực tế an toàn, không rủi ro tai nạn hoặc chi phí phát sinh, mà còn mang lại những lợi thế vượt trội cho các hệ thống đào tạo của doanh nghiệp, chẳng hạn như:

  •  Cải thiện hiệu quả việc làm 70% trở lên
  •  Sai lầm trong công việc giảm đáng kể.
  •  Kinh nghiệm thực hành sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng của mình nhanh hơn đến 80%.
  •  Giảm 40-60% thời gian đào tạo so với các phương pháp đào tạo truyền thống
  •  Loại bỏ chi phí và rủi ro đi lại không cần thiết
  •  Nâng cao khả năng ra quyết định của nhóm, an toàn tại nơi làm việc và cộng tác

  Video chi tiết: https://www.linkedin.com/posts/visco-company-16163a1b6_vr-viscotechnologies-solutionsprovider-activity-6784751360039632896-7I7P