Giải pháp
 • Drone (Flycam) Solar Inspection

  DRONE (FLYCAM) SOLAR INSPECTION

  • Báo cáo quản trị thiết bị công trình rộng lớn
  • Báo cáo Pin có nguy cơ lỗi để khắc phục
  • Xem rõ các biến đổi nhiệt độ trên hình ảnh nhiệt rõ nét.
  • Giúp các vấn đề được nhận biết và khắc phục nhanh chóng.
  • Giữ cho sản xuất năng lượng ở mức tối ưu

  Với vô số ưu điểm vượt trội như:
  • Cung cấp hệ thống nền tảng IoT quản lý thông minh trên nền tảng hình ảnh, chính xác và trực quan cho hệ thống Pin với số lượng cực kỳ lớn và nhanh chóng
  • Giao tiếp tương tác cực kỳ dễ dàng qua từng lớp Bản đồ, Layout về hiện trạng pin bằng công nghệ Drone (Flycam)
  • Dễ dàng lên kế hoạch cho việc bảo trì, bảo dưỡng hoặc thay thế
  • Tiết kiệm chi phí tối đa cho chủ đầu tư từ Chi phí vận hành, Chi phí bảo dưỡng, Quản lí năng lượng đầu vào & năng lượng đầu ra,... 


  Link Tham Khảo: 

  Phần1: https://www.youtube.com/watch?v=nSI-YxMh0tI

  Phần2: https://www.linkedin.com/posts/visco-company-16163a1b6_drone-flycam-solutions-activity-6782920136484642816-ZdDb