Giải pháp
  • Kiểm soát tồn kho

    RFID, còn gọi là nhận dạng bằng sóng vô tuyến, sử dụng trường điện từ để theo dõi đối tượng và dữ liệu, giống như một dạng vi mạch được gắn trên thẻ đeo vật nuôi để biết danh tính chủ nhân của nó hoặc thẻ giữ xe sẽ phát tiếng bíp khi lái xe chạy ngang qua. Trong ngành bán lẻ, tem RFID có thể theo dõi tồn kho của hàng hóa từ xuất phát điểm đến nơi sau khi hàng hóa được bán (hoặc trong một số trường hợp là bị mất cắp)

    Một giải pháp RFID toàn diện sẽ đám bảo hàng trong kho luôn được theo dõi và định vị. Vd, nếu một hàng hóa chưa được khử từ đi ngang cổng an ninh, cổng không những báo động, mà nhân viên còn được thông báo về hàng hóa mà họ đang tìm kiếm. Tem RFID có thể được giấu trong những nơi khó thấy nhất, ngăn chặn hành vi trộm cắp và hoạt động gian lận. Chỉ khi hàng được khử từ, thì âm báo sẽ ngừng - và với hệ thống RFID chất lượng cao như  Sensormatic® sẽ giảm thiểu báo động giả với công nghệ tiên tiến nhất.