Giải pháp
  • Hệ thống hiển thị thông tin chuyến bay

    Hệ thống hiển thị thông tin chuyến bay là một hệ thống được lắp đặt vào máy tính được sử dụng ở sân bay để hiển thị thông tin chuyến bay tới hành khách, hệ thống máy tính điều khiển bảng hiện thị bằng cơ hoặc bằng điện tử để đưa thông tin giờ cất cánh giờ và khởi hành một cách chính xác.

    Một phiên bản của màn hình hiển thị này có thể được thấy ở ga xe lửa hay trạm xe buýt và được gọi là Bảng hiển thị thông tin hành khách.

    Đối tác của VISCO hiện thời cho hệ thống này là CONRAC, hệ thống thông tin này đã và đang được dùng cho các phương tiện giao thông công cộng như sân bay, xe lửa, xe buýt ngày càng rộng rãi trên toàn thế giới.