Giải pháp
  • Khóa cửa điện tử

    Khóa điện tử có thể là một giải pháp thay thế hiệu quả về mặt chi phí và tính năng so với khóa  cửa truyền thống. Khóa cửa điện tử vẫn có đủ những tính năng cơ bản, mà còn có thêm những tính năng an toàn hơn và sự tiện hơn. Nó cho phép khách hàng giảm chi phí làm lại chìa bằng cách cấp mã điện tử hoặc thẻ thông minh, loại khóa này dễ dàng thêm vào hoặc xóa đi.

    Một vài nhãn hàng tiên phong trong lĩnh vực này mà VISCO đang cộng tác với như Cisa, Simon Voss, Milre. Bộ phận nghiên cứu và phát triễn vẫn luôn phát triển công nghệ mới để đảm bảo sự an toàn của bạn dù ở bất kì nơi đâu.