Giải pháp
  • Tổng đài

    Ngày nay, mặt hàng điện thoại bàn được mở rộng hơn so với điện thoại bàn truyền thống là chỉ nghe và gọi. Nó cho phép hợp nhất những kênh liên lạc khác, kết hợp với kĩ thuật số, điện thoại và cả video. Việc liên lạc ngày càng trở nên đa dạng nên điện thoại IP bây giờ đang là sản phẩm cốt lõi của ngành.

    Các yêu cầu của khách hàng ngày càng thay đổi nên những nhà sản xuất như Alcatel- Lucent phát triển không ngừng các sản phẩm thông tin liên lạc để có thể đáp ứng được nhu cầu cầu tân tiến của khách hàng.