Giải pháp
  • Báo động và báo cháy

    Ngoài những nguy cơ về hỏa hoạn là những mối đe dọa xâm nhập trái phép vào cộng đồng gây nguy hiểm cho cư dân và nhân viên. VISCO cung cấp cả hệ thống báo động xâm nhập và báo cháy bằng những sản phẩm đáng tin cậy từ nhà sản xuất nổi tiếng thế giới là BOSCH, đưa ra  giải pháp hiệu quả, chi phí tối ưu cùng với dịch vụ tốt nhất từ chúng tôi.