Giải pháp
  • Kiểm soát ra vào

    Với hệ thống kiểm soát ra vào linh hoạt cho phép nhân viên ra/ vào nơi làm việc của mình trong khi vẫn đảm bảo nhân viên và doanh nghiệp khỏi tình trạng mất cắp tài sản hay thông tin mật của công ty .

    Công ty chúng tôi đưa ra những gói giải pháp từ đơn giản cho đến phức tạp bởi những nhãn hiệu nổi tiếng như BOSCH/ IDTech/ MicroEngine phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.