Giải pháp
  • Âm thanh công cộng

    Âm thanh công cộng là hệ thống điện tử được dùng để truyền dẫn và khuếch đại âm thanh bằng micro, bộ khuếch đại và loa phóng thanh.

    Công ty Visco tự hào cung cấp giải pháp này bằng hệ thống từ Bosch - nhà tiên phong trong hệ thống âm thanh công cộng.