Giải pháp
  • Camera quan sát

    CCTV - truyền hình mạch kín là một hệ thống dùng máy quay ghi hình truyền tín hiệu đến một nơi mình mong muốn, và hệ thống này đã xuất hiện từ năm 1940.

    Tại VISCO chúng tôi thiết kế hệ thống và cung cấp thiết bị phù hợp cho nhiều loại công trình thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như thương mại, công nghiệp, giáo dục, công cộng, vận chuyển.

    Với sự hỗ trợ từ 02 nhà sản xuất máy quay, đầu thu,... hàng đầu là Bosch và HIK Vision, họ đã và đang phát triển không ngừng để đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của khách hàng trong lĩnh vực An toàn.