Dự án tiêu biểu
  • Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

    Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn do Tập đoàn SCG (Thái Lan) làm chủ đầu tư, với tổng vốn đăng ký khoảng 5,4 tỷ USD, quy mô gần 400 ha đất, gần 70 ha đất có mặt nước và khoảng 194 ha mặt nước để làm cảng. Tổ hợp hóa dầu Long Sơn dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ có công suất 950.000 tấn ethylen, 400.000 tấn PP, 450.000 tấn HDPE, 500.000 tấn LDPE trong 1 năm.

    VISCO thiết kế/ cung cấp/ lắp đặt/ bảo trì:

    • Màn hình LED

    Đang thực hiện