Dự án tiêu biểu
  • Nhà Văn Hóa Lào

    Nhà Văn Hóa Lào nằm trong bán kính 600 m từ Chợ Đêm và 700 m từ Núi Phousy

    VISCO thiết kế/ cung cấp/ lắp đặt/ bảo trì:

    • Hệ thống âm thanh, hình ảnh 

    Hoàn thành năm 2013