Dự án tiêu biểu
 • Nhà Máy Bao Bì Boxpak

  Nhà Máy Bao Bì Boxpak chuyên về sản xuất bao bì giấy carton.

  VISCO thiết kế/ cung cấp/ lắp đặt/ bảo trì:

  • Hệ thống camera quan sát
  • Hệ thống quản lý ra vào

  Hoàn thành năm 2018