Dự án tiêu biểu
  • Hội trường tỉnh Cà Mau

    Hội trường tỉnh Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau

    VISCO thiết kế/ cung cấp/ lấp đặt/ bảo trì 

    - Hệ thống phòng họp hội nghị

    Hoàn công: năm 2013