Giải pháp
  • Chuông cửa màn hình

    VISCO cung cấp gói giải pháp toàn diện cho cả nhà ở và doanh nghiệp, và hệ thống này có thể được mở rộng ra thành nhà thông minh.

    Hệ thống cho phép tính năng giao tiếp 02 chiều, đặc điểm này cho phép hội thoại với khách mà không cần phải mở cửa. Và thiết kế của dòng sản phảm này cũng rất trang nhã.

    Hiện tại VISCO là đối tác của HIK Vision và Comelit họ đã là người gác cửa cho hàng triệu căn hộ trên toàn thế giới.