BIỂN BÁO GIAO THÔNG HÌNH TAM GIÁC

product Image
Biển báo giao thông hình tam giác được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn đường bộ Việt Nam số 22TCN 237-01 và số TCVN 7887:2008.

- Giấy phản quang: biển báo được sản xuất bằng giấy phản quang Scotchlite 3M
     + Hoặc: series 3200
     + Hoặc series 3800
     + Hoặc series 3900
     + Hoặc series 4000
- Khung và mặt biển: được sản xuất bằng tôn mạ kẽm hoặc bằng nhôm.
- Trụ đỡ biển: được sản xuất bằng ống trang kẽm được sơn trắng, đỏ hòan thiện theo tiêu chuẩn đường bộ Việt Nam.